Zarząd Oddziału Paszowego

Monika Ejchart

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Barbara Kraśniak

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Paweł Gołębiewski

Dyrektor Zarządzający Oddziału Paszowego, Członek Zarządu