Produkty dla trzody

Żywienie trzody chlewnej

Mieszanki Paszowe Pełnoporcjowe

Linia pasz dla trzody chlewnej jest przeznaczona do tuczu materiału pochodzenia duńskiego. Pasze te gwarantują krótki tucz, wysokie przyrosty dzienne oraz niski współczynnik wykorzystania paszy. Produkty są dobrane odpowiednio do masy ciała oraz wieku.

Mieszanki Paszowe Uzupełniające

Koncentrat:  15%, 17%, 20%.

Wysoka koncentracja składników pokarmowych oraz zastosowanie wysokostrawnych komponentów w tych paszach gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników produkcyjnych, wysokich przyrostów dziennych przy niskim współczynniku wykorzystania paszy. Bilans aminokwasów egzogennych oraz stosunek lizyny do energii  jest tak dobrany, aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny dzisiejszych, szybko rosnących zwierząt. Proponowane okresy żywienia paszami są ustalone w sposób gwarantujący pełne i ekonomiczne wykorzystanie ich wartości pokarmowej w odpowiednim wieku i masie ciała.